Potravinárske a priemyselné soli

Varená jódovaná jedlá soľ
Charakteristika
Varená jódovaná jedlá soľ je biela kryštalická látka, ktorá sa získava varením soľanky z prírodných ložísk.
Použitie
Výrobok je používaný v prevažnej miere na solenie pokrmov a pri výrobe potravinárskych výrobkov.
Balenie
Varená jódovaná jedlá soľ sa pre domácnosť a hromadné stravovanie balí do spotrebiteľských obalov s hmotnosťou 1 kg, pre potravinársky a konzervárenský priemysel do obalov s hmotnosťou 25 kg a 50 kg. Môže sa dodávať aj v big-bagoch (do hmotnosti 1000 kg)
Špecifikácia na vyžiadanie.
Dusitanová nakladacia soľ
Charakteristika

Dusitanová nakladacia soľ je biela kryštalická látka s možným svetložĺtým nádychom, ktorú tvorí zmes soli získanej varením soľanky z prírodných ložísk a dusitanu sodného. Ako protihrudkujúca prísada sa používa ferrokyanid draselný.
Použitie
Dusitanová nakladacia soľ je určená na úpravu a konzerváciu mäsa a mäsových výrobkov s rýchlym konzervačným účinkom.
Balenie
25 kg PE vrecia.
Špecifikácia na vyžiadanie.
Tabletovaná soľ
Charakteristika

Tabletovaná soľ je lisovaný chlorid sodný bez prísad vo forme tablety, ktorý bol získaný varením soľanky z prírodných ložísk. Priemer tabletky je 25 resp.18 mm a výška tabletky je 18 ± 2 resp. 14 ± 2 mm. Je bielej farby, slanej chuti , bez vône a lesklého vzhľadu.
Použitie
Používa sa najmä pri úprave vody na regeneráciu ionomeničových filtrov v automatických vodárňach, kávovaroch a iných zariadeniach, kde sa vyžaduje upravená voda.
Balenie
25 kg PE vrecia.
Špecifikácia na vyžiadanie.