Potravinárske a priemyselné soli

Varená jódovaná jedlá soľ

Charakteristika

Varená jódovaná jedlá soľ je biela kryštalická látka, ktorá sa získava varením soľanky z prírodných ložísk.

Použitie

Výrobok je používaný v prevažnej miere na solenie pokrmov a pri výrobe potravinárskych výrobkov.

Balenie

Varená jódovaná jedlá soľ sa pre domácnosť a hromadné stravovanie balí do spotrebiteľských obalov s hmotnosťou 1 kg, pre potravinársky a konzervárenský priemysel do obalov s hmotnosťou 25 kg a 50 kg. Môže sa dodávať aj v big-bagoch (do hmotnosti 1000 kg).
Špecifikácia na vyžiadanie.

Dusitanová nakladacia soľ

Charakteristika

Dusitanová nakladacia soľ je biela kryštalická látka s možným svetložĺtým nádychom, ktorú tvorí zmes soli získanej varením soľanky z prírodných ložísk a dusitanu sodného. Ako protihrudkujúca prísada sa používa ferrokyanid draselný.

Použitie

Dusitanová nakladacia soľ je určená na úpravu a konzerváciu mäsa a mäsových výrobkov s rýchlym konzervačným účinkom.

Balenie

25 kg PE vrecia.
Špecifikácia na vyžiadanie.

Tabletovaná soľ

Charakteristika

Tabletovaná soľ je lisovaný chlorid sodný bez prísad vo forme tablety, ktorý bol získaný varením soľanky z prírodných ložísk. Priemer tabletky je 25 resp.18 mm a výška tabletky je 18 ± 2 resp. 14 ± 2 mm. Je bielej farby, slanej chuti , bez vône a lesklého vzhľadu.

Použitie

Používa sa najmä pri úprave vody na regeneráciu ionomeničových filtrov v automatických vodárňach, kávovaroch a iných zariadeniach, kde sa vyžaduje upravená voda.

Balenie

25 kg PE vrecia.
Špecifikácia na vyžiadanie.

Varená posypová soľ s protihrudkujúcou látkou – DEFROST

Charakteristika

  • Molekulová hmotnosť 58,44 g/mol
  • Teplota topenia 801 °C
  • Teplota varu  1461 °C
  • Hustota 2,16 g/cm³
  • Sypná hmotnosť 1,2 +/- 0,05 g/cm³
  • Rozpustnosť vo vode pri 20°C – 360 g/l
  • Rozpustnosť vo vode pri 80°C – 380 g/l

Použitie

Na zimnú údržbu pozemných komunikácií.

Balenie

25 kg PE vrecia.
Špecifikácia na vyžiadanie.